Odpowiedzialność
korporacyjna

Odpowiedzialność jest fundamentem naszej działalności

Jako innowacyjna organizacja z branży FinTech czujemy się zobowiązani do uwzględniania problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników.

Podejście to przekłada się na etyczny i transparentny sposób prowadzenia firmy. Działamy w oparciu o poszanowanie obowiązującego prawa. Spełniamy wszystkie wymogi formalne i realizujemy zasady odpowiedzialnego pożyczania.
Mamy wkład w upowszechnianie odpowiedzialnych postaw i wysokich standardów obsługi klienta w branży kredytów konsumenckich. Jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym. Wpieramy rozwój innowacyjności na wszystkich rynkach, na których działamy. Przykładamy wysoką wagę do rozwoju i satysfakcji pracowników oraz tworzenia wysokiej kultury pracy.

Wdrożyliśmy wysokie standardy postępowania

Aasa Polska jest od 2015 roku członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Misją tej organizacji jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe.

Za podstawowe wartości i ideały etyczne przedsiębiorstwa finansowego uznajemy zasady wypracowane w ramach KPF. Należą do nich m.in. uczciwie i rozważne działanie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego oraz zapewnienie jasnej i rzetelnej informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach.

Promujemy dobre praktyki rynkowe

Wspólnie z KPF i firmami zrzeszonymi opracowaliśmy Księgę Zasad Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych.

Stanowi ona zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania, adresowany do instytucji pożyczkowych w Polsce i skonsultowany z Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Księga zawiera m.in. rekomendacje dotyczące zasad reklamy produktów kredytowych, trybu postępowania reklamacyjnego, a ponadto precyzyjnie wskazuje, jakie działania w relacjach z pożyczkobiorcami zostały uznane za niedozwolone.

Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce WYDANIE JEDENASTE 1 września 2018 r.

Jeśteśmy wiarygodni finansowo

Aasa Polska otrzymała od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, będący świadectwem rzetelności i solidności w biznesie.

Dokument otrzymany w 2013 roku potwierdza, że firma jest godnym zaufania partnerem biznesowym, regulującym terminowo swoje zobowiązania. Jest to jedyny tego typu certyfikat na rynku wydawany w oparciu o kilka baz danych: Rejestr Dłużników BIG, Baza Biura Informacji Kredytowej, System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich.

Uzyskaliśmy Certyfikat Etyczny

Aasa Polska po raz kolejny pozytywnie przeszła weryfikację dokonywaną przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pod kątem stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

Tym samym uzyskała Certyfikat Etyczny KPF (ważny do 31 marca 2019 r.), który potwierdza, że firma Aasa jest odpowiedzialnym pożyczkodawcą, respektującym prawa konsumenta oraz obejmującym ochroną przekazywane informacje i dane osobowe.

Otrzymaliśmy Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu

Aasa otrzymała w 2015 roku Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w celu wyróżnienia na rynku przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku.

Certyfikat potwierdza, że Aasa jest godnym zaufania partnerem, który kieruje się dobrem Klienta, w sposób odpowiedzialny podchodzi do świadczenia usług oraz dba o bezpieczeństwo umów i transakcji.

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie przyznawany jest jako dowód uznania firmom, które w procesach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami, długoterminowo i systematycznie wykorzystują narzędzia prewencyjne i windykacyjne rejestru ERIF BIG S.A., a także aktywnie przyczyniają się do rozwoju rynku wymiany informacji gospodarczej.

Realizujemy kampanię CSR na rzecz włączenia cyfrowego starszych pokoleń

Wywodzimy się z Estonii i Finlandii – krajów będących liderami cyfryzacji w Europie. Operując na rynku polskim, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystywania Internetu i nowych technologii.

Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. W tym celu zainicjowaliśmy internetową akcję edukacyjną „Aasy Netu” w czerwcu 2017 roku w celu aktywizacji cyfrowej osób dojrzałych, przy wsparciu młodszych. Na stronie aasynetu.pl udostępniono multimedialny program nauczania dla dojrzałych wiekiem, ale początkujących, jeśli chodzi o umiejętności, użytkowniczek Internetu.

Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu Marka, eksperta z Aasa i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób nauczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące je informacje w Internecie. Każdy z filmów ma swój odpowiednik w postaci materiału edukacyjnego, mającego formę infografiki. Można go pobrać i wydrukować, aby służył jako przewodnik w trakcie codziennej nauki.

Na stronie aasynetu.pl udostępniono też słowniczek podstawowych pojęć w formie pytań i odpowiedzi. Dzięki niemu uczestniczki i uczestnicy programu dowiedzą się m.in. czym tak naprawdę jest Internet, co to jest wyszukiwarka, czym się różni laptop od tabletu i jak wymówić słowo Gmail.

W ramach nowej odsłony kampanii Aasy Netu, rozpoczętej w maju 2018 roku, problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych przedstawiony jest z perspektywy ich dzieci i wnuków. Aby sprawdzić, jak podchodzą do tego problemu młode pokolenia, we współpracy z ośrodkiem badania opinii Kantar Public przeprowadzone zostało badanie osób w wieku 15-35 lat, którego wyniki opublikowane zostały w “Raporcie Aasa – Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018”.

Po raz kolejny udostępnione zostały też specjalne, bezpłatne materiały edukacyjne, które w praktyczny i przystępny sposób, krok po kroku pokazują osobom starszym, jak korzystać z sieci, a także zachęcają ich dzieci i wnuki, aby towarzyszyli swoim bliskim w nauce. Dzięki filmom, dostępnym na stronie aasynetu.pl, starsze osoby dowiedzą się między innymi, jak zacząć korzystać z bankowości on-line, robić zakupy w sieci oraz, co bardzo ważne, jak zachować bezpieczeństwo w internecie.

Więcej informacji: Newsroom

Aasa Polska nagrodzona za ofertę dla biznesu i działania CSR

Aasa Polska zdobyła dwie nagrody w prestiżowym konkursie Loan Magazine Awards 2017. Firma otrzymała statuetkę w kategorii „Biznesowa Pożyczka Roku” za ofertę „Aasa Dla Biznesu” oraz w kategorii „Społecznie odpowiedzialni 2017” za kampanię „Aasy Netu – bądźmy bliżej”. Gala rozdania nagród odbyła się 8 lutego 2018 roku we Wrocławiu.

Loan Magazine Awards 2017 to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych produktów, inicjatyw i usług na rynku pożyczek pozabankowych i w szeroko rozumianej branży FinTech. Nagrody przyznawane są przez przedstawicieli najważniejszych firm i instytucji branżowych.

Aasa Polska zwyciężyła w dwóch kategoriach. Statuetkę „Biznesowa Pożyczka Roku” zdobyła po raz drugi z rzędu za ofertę „Aasa Dla Biznesu”. Jury konkursu doceniło takie zalety rozwiązania, jak  możliwość pożyczenia nawet 10 000 zł na 24 miesiące już od pierwszego dnia prowadzenia własnej firmy, minimalna liczba wymaganych formalności, ekspresowa decyzja, możliwość podpisania umowy online i błyskawiczny przelew środków. “Aasa Dla Biznesu” oferuje także elastyczną formę spłaty pożyczki, którą dodatkowo można wliczyć w koszty prowadzonej działalności.

Drugą statuetkę Aasa Polska otrzymała w kategorii „Społecznie Odpowiedzialni 2017” za kampanię CSR „Aasy Netu – bądźmy bliżej”. Została ona przyznana przez przedstawicieli środowiska finansowego w wyniku głosowania, które miało miejsce podczas gali. Celem kampanii jest cyfrowa aktywizacja dojrzałych osób, zwłaszcza kobiet między 45. a 70. rokiem życia, przy wsparciu młodszych pokoleń. W ramach inicjatywy powstał bezpłatny multimedialny program nauczania dotyczący m.in. pisania maili, prowadzenia rozmów on-line i wyszukiwania interesujących informacji w Internecie. Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem medialnym portal Odpowiedzialnybiznes.pl, należący do Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy