Newsroom
December 05, 2017

Aasa Polska has launched the new lending platform Ratalska.pl for women

The first lending platform in Poland dedicated to women was launched on 5th of December. Ratalska.pl offers a loan up to PLN 10 000 and maximum period of 24 months. There is also a possibility of buying loan insurance from PLN 0,67 per day. A virtual ambassador – Asia Ratalska – was created for the new brand promotional purposes.

Aasa Polska, the owner of Ratalska.pl brand, encourages women to fulfill their own dreams by responsible lending. On the Ratalska.pl they can verify their creditworthiness and receive a loan from PLN 1 000 up to PLN 10 000, with instalments spreaded from 6 up to 24 months. Moreover, the clients can buy also insurance cover, which is adjusted to the value of the loan. It covers the health and life insurance and the security of loan repayment in the case of unforeseen events. The cost of insurance cover starts at PLN 0.67 daily.

– Within the Ratalska.pl platform we want to take care of the financial safety of Polish women and give them the access to cash for their needs, basing on principles of responsible lending. We’re helping them to realize that they are important. We’re giving them a possibility to take care of themselves and their sense of security, thanks to the insurance – Ovais Siddiqui, Aasa Polska CEO underlines.

A virtual ambassador was created for the needs of the brand’s promotional campaign. It’s Asia Ratalska, an independent woman in her thirties, who shows the women how to solve the problems while taking care of themselves and their family. She is also advising how to borrow the money safely and how to responsibly manage your personal and family budget. Ratalska’s advices are published on the platform’s blog, Facebook and Instagram.

– Our aim is to make Ratalska.pl a leading brand of safe loans for women. Responsible lending is the the foundation of our business. We’re working on it through the partnerships with the key sector institutions like Conference of Financial Companies in Poland (KPF) or BIG InfoMonitor. We are also a strategic partner of  Responsible Business Forum (FOB) and we are engaged in CSR  activities in Poland. We run the “Aasy Netu” educational campaign for digitally excluded women, which had over 30 thousand participants. According to this strategic approach we run our every project, including Ratalska.pl – says Ovais Siddiqui.

The owner of Ratalska.pl brand is Aasa Poland, which is a financial technology company with the Scandinavian roots. It’s been active on Polish market for over 5 years. Aasa Poland combines the positive qualities of banks’ offer with the offer of lending companies – quickness, simplicity, transparency and safety.

More information about Ratalska.pl’s offer can be found on the website www.ratalska.pl, as well as Facebook and Instagram. The campaign in social media is coordinated by CluePR agency and media house Value Media.

 

Read in Polish


Aasa Polska uruchamia platformę pożyczkową Ratalska.pl dla kobiet

Pierwsza platforma pożyczkowa dedykowana kobietom startuje 5 grudnia. Ratalska.pl oferuje pożyczkę do 10 000 złotych rozłożoną na maksymalnie 24 raty, z możliwością ubezpieczenia już od 0,67 zł dziennie. W kampanii promocyjnej nowej marki bierze udział wirtualna ambasadorka Asia Ratalska.

Aasa Polska, właściciel marki Ratalska.pl, po raz kolejny stawia na kobiety i zachęca je do realizacji marzeń w ramach odpowiedzialnego pożyczania. Na stronie internetowej www.ratalska.pl klientki mogą  zweryfikować swoją zdolność kredytową i otrzymać pożyczkę od 1 000 zł do 10 000 zł, ze spłatą rozłożoną na okres od 6 do 24 miesięcy. Dodatkowo mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do kwoty pożyczki. Obejmuje ona ochronę zdrowia, życia oraz zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, już od 0,67 zł dziennie.

– W ramach platformy Ratalska.pl chcemy zadbać o bezpieczeństwo finansowe Polek i dać im dostęp do gotówki na realizację potrzeb i marzeń, w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania. Uświadamiamy im, że są ważne i dajemy możliwość zadbania o swój komfort, dzięki możliwości ubezpieczenia zarówno siebie, jak i spłaty pożyczki – mówi Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

W kampanii promocyjnej marki bierze udział wirtualna ambasadorka Asia Ratalska. Jest to niezależna kobieta po 30-tce, która pokazuje kobietom jak rozwiązywać swoje problemy i dbać o siebie i swoich bliskich. Udziela także porad jak odpowiedzialnie pożyczać pieniądze i zarządzać swoim budżetem. Publikuje je na blogu platformy, Facebooku i Instagramie.

– Naszym celem jest, aby Ratalska.pl została wiodącą marką bezpiecznych pożyczek ratalnych dla kobiet. Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialne pożyczanie. Realizujemy je poprzez nasze partnerstwa z takimi instytucjami jak KPF, BIG InfoMonitor. Jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Angażujemy się w działania CSR, takie jak kampania “Aasy Netu” dla kobiet wykluczonych cyfrowo, w której udział wzięło ponad 30 tys. osób. Zgodnie z tym strategicznym podejściem realizujemy wszystkie nasze projekty, w tym także nową platformę Ratalska.pl – mówi Ovais Siddiqui.

Właściciel marki Ratalska.pl, firma Aasa Polska, to technologiczna firma finansowa o skandynawskich korzeniach, która na polskim rynku działa od ponad 5 lat. Aasa Polska łączy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo.

Więcej informacji o ofercie Ratalska.pl znajduje się na stronie www.ratalska.pl oraz na Facebook’u i Instagramie. Kampanię w mediach społecznościowych realizują agencja CluePR i dom mediowy Value Media.

Close Polish version