Newsroom
October 03, 2018

Aasa Polska for the third time awarded with the “Laurel of Financial Intermediaries”

Another year in a row Aasa Polska has been recognized in the “Laurel of Financial Intermediaries” competition, organized by the Conference of Financial Enterprises in Poland.

The competition supports the promotion of best practices regarding cooperation between financial institutions and intermediaries, and thus between companies and people who implement and promote those practices. Aasa Polska was awarded distinction in the category of a “Loan institution”.


 We owe the award to financial intermediaries for the third time in a row. We use their expertise and experience in our everyday activities, trying to make them responsible and effectively respond in a long term to the needs of the market and our direct recipients. I am looking forward to another interesting year of cooperation with intermediaries as part of building and strengthening the importance of our sector – says Patrycja Gołębicka, Sales Director at Aasa Polska.

The ceremony took place on 2 October 2018 at the Marriott hotel in Warsaw, during the fourth edition of the Financial Intermediation Congress. The prizes are awarded in three categories: Bank, Insurance Company or Association and Loan Institution.

 

Read in Polish


Aasa Polska po raz trzeci z “Laurem Pośredników Finansowych”

Aasa Polska kolejny rok z rzędu została doceniona w konkursie o Laur Pośredników Finansowych, organizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Konkurs wspiera promowanie najlepszych praktyk dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi i pośrednikami, a tym samym firm i ludzi, którzy je wdrażają i upowszechniają. Aasa Polska otrzymała wyróżnienie w kategorii “Instytucja pożyczkowa”.

– Nagrodę już po raz trzeci zawdzięczamy właśnie pośrednikom finansowym, z których wiedzy i doświadczenia korzystamy w naszych codziennych działaniach, starając się by były one odpowiedzialne, długoterminowe i stanowiły skuteczną odpowiedź na potrzeby rynku oraz naszych bezpośrednich odbiorców. Cieszę się na kolejny ciekawy rok współpracy z pośrednikami w ramach budowania i umacniania znaczenia naszego sektora – komentuje Patrycja Gołębicka, Sales Director w Aasa Polska.

Uroczysta ceremonia wręczenia Laurów odbyła się 2 października 2018 r. w hotelu Marriott w Warszawie, podczas IV edycji Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Bank, Firma/Towarzystwo ubezpieczeniowe oraz Instytucja pożyczkowa.

Close Polish version