Newsroom
February 21, 2018

Aasa Polska was awarded for its business offer and CSR activities

Aasa Polska, which operates in Poland, won two prizes in the prestigious Loan Magazine Awards 2017. The Awards present the best products, initiatives and services on the non-bank loan market and in the fintech industry. The prizes are awarded by representatives from the most important companies and institutions in the industry. The awards gala took place on February 8, 2018 in Wroclaw.

Aasa Polska won in two categories. The “Business Loan of the Year” statuette was awarded for the second time in a row for the “Aasa for Business” offer. The jury of the competition appreciated such advantages of the solution as the possibility of borrowing up to PLN 10 000 for 24 months from the first day of running your own business. They also appreciated the minimum number of required formalities, quick decision to grant a loan, the ability to sign an online agreement and the ability to instantly transfer funds. “Aasa Dla Biznesu” also offers a flexible loan repayment form, which can be included in the cost of the business additionally.

The second statuette Aasa Polska received in the category “Socially Responsible 2017” for the CSR campaign “Aces of the Internet – let’s get closer”. The award was granted by representatives of the financial community who voted during the gala. The key goal of the campaign is the digital activation of mature people, especially women aged between 45 and 70 years, with the support of younger generations. As part of the initiative, Aasa Polska launched a free multimedia curriculum on how to write emails, use online communication and search interesting information on the Internet. The honourary partner of the campaign is the KPF, and the media partner is the portal Odpowiedzialnybiznes.pl, which belongs to the Responsible Business Forum (FOB).

Aasa Global, a parent company, has been active on the Polish market since 2012 through Aasa Polska. The company has paid out 426 918 loans and has recently reached over PLN 1 billion (over EUR 244 million) in issued loans cumulatively. This consolidates the company competitive position on the Polish market as one of the largest issuers of instalment loans both online and offline.

Aasa Global also operates in Sweden through Aasa Kredit (since May 2017) and Finland through Aasa OY (since 2010) and AA-Yleislaina OÜ (since 2011). Aasa has paid out 5 150 loans worth over EUR 7 million in Sweden and 147 528 loans worth over EUR 371 million in Finland, as of January 31, 2018.

Aasa always provides medium-size consumer loans priced similar to banks and credit specialists and has never made payday single instalment loans. The company offers market leading cloud-based big data scoring solutions that help lenders around the world better manage credit quality and loan acceptance rates.

 

Read in Polish


Aasa Polska nagrodzona za ofertę dla biznesu i działania CSR

Aasa Polska zdobyła dwie nagrody w prestiżowym konkursie Loan Magazine Awards 2017, wyróżniającym najlepsze produkty, usługi i inicjatywy na rynku pożyczek pozabankowych oraz w branży FinTech. Nagrody przyznawane są przez przedstawicieli najważniejszych firm i instytucji branżowych. Gala rozdania nagród odbyła się 8 lutego 2018 roku we Wrocławiu.

Aasa Polska zwyciężyła w dwóch kategoriach. Statuetkę „Biznesowa Pożyczka Roku” zdobyła po raz drugi z rzędu za ofertę „Aasa Dla Biznesu”. Jury konkursu doceniło takie zalety rozwiązania, jak możliwość pożyczenia nawet 10 000 zł na 24 miesiące już od pierwszego dnia prowadzenia własnej firmy, minimalna liczba wymaganych formalności, ekspresowa decyzja, możliwość podpisania umowy online i błyskawiczny przelew środków. “Aasa Dla Biznesu” oferuje także elastyczną formę spłaty pożyczki, którą dodatkowo można wliczyć w koszty prowadzonej działalności.

Drugą statuetkę Aasa Polska otrzymała w kategorii „Społecznie Odpowiedzialni 2017” za kampanię CSR „Aasy Netu – bądźmy bliżej”. Została ona przyznana przez przedstawicieli środowiska finansowego w wyniku głosowania, które miało miejsce podczas gali. Celem kampanii jest cyfrowa aktywizacja dojrzałych osób, zwłaszcza kobiet między 45. a 70. rokiem życia, przy wsparciu młodszych pokoleń. W ramach inicjatywy powstał bezpłatny multimedialny program nauczania dotyczący m.in. pisania maili, prowadzenia rozmów on-line i wyszukiwania interesujących informacji w Internecie. Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem medialnym portal Odpowiedzialnybiznes.pl, należący do Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Aasa Polska, należąca do Aasa Global, działa na polskim rynku od 2012 r. i wypłaciła już 426 918 pożyczek o wartości ponad 1 mld złotych (ponad 244 mln EUR). Umacnia to konkurencyjną pozycję firmy na rynku polskim jako jednego z największych emitentów pożyczek ratalnych zarówno w kanale online, jak i offline.

Aasa Global działa także w Szwecji poprzez Aasa Kredit Svenska (od maja 2017 r.) i Finlandii poprzez firmy Aasa OY (od 2010 r.) oraz AA-Yleislaina OÜ (od 2011 r.). W Szwecji Aasa wypłaciła 5150 pożyczek o wartości ponad 7 milionów EUR, a w Finlandii 147 528 pożyczek o wartości ponad 371 milionów EUR (dane na 31 stycznia 2018 r.)

Aasa oferuje średniej wysokości pożyczki ratalne, podobne do pożyczek oferowanych przez banki i specjalistów kredytowych. Nie udziela pożyczek krótkoterminowych (chwilówek). Stosuje wiodące na rynku rozwiązania do oceny i weryfikacji zdolności kredytowej, które pomagają pożyczkodawcom na całym świecie lepiej zarządzać jakością pożyczek i wskaźnikiem ich akceptacji.

Close Polish version