Mer om Aasa

Aasa Kredit Svenska AB

Aasa Kredit är ett snabbt växande fintech-bolag med fokus på privatlån på den svenska marknaden. Företaget är en del av Aasa Global Group som idag är verksamt i Finland och Polen.

Koncernen grundades år 2011 och den svenska satsningen startade 2017 och har sedan dess levererat tusentals lån till nöjda kunder som förstår värdet av pålitliga låneprodukter med snabba och transparenta processer och villkor. Det gemensamma målet för koncernen är att erbjuda våra kunder finansiell hjälp när bankerna inte är tillräckligt flexibla eller snabba.

Vår vision är att bli en väletablerad finansiell aktör på den svenska marknaden som kunderna kan lita på. Vi vill uppnå detta genom kontinuerlig innovation och utveckling och genom att erbjuda inte bara snabb utan även pålitlig och säker service.

Vi har stor respekt för våra kunders integritet och hanterar all känslig information med yttersta försiktighet och ser till att den är starkt skyddad. Aasa Kredit styrs av reglerna från European Coalition for Responsible Credit(ECRC), principen om s.k. fair lending och befintliga lagar inom konsumentskydd. Ansvarsfull kreditgivning genomsyrar allt vi gör och varje kunds kreditvärdighet bedöms bland annat med information från UC – Sveriges ledande kreditinformationsföretag.

Aasa Kredit har tillstånd för sin verksamhet från Finansinspektionen.

https://aasakredit.se/

Aasa Kredit är ett innovativt bolag inom fintech som brinner för att ständigt utveckla nya lösningar för att underlätta tillgängligheten till finansiella produkter. Vår viktigaste tillgång är våra kunder och vi strävar efter att erbjuda dem tjänster och produkter som bygger på transparens, snabbhet, enkelhet och säkerhet.